Vítejte

Baví nás pracovat s daty a nacházet v nich smysl. A to chceme přenést i na naše zákazníky.

Dlouhodobě pracujeme s daty z existujících zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Eurostat, průzkumy z univerzit, data z firem apod. Zároveň jsme schopni sbírat i vlastní data, především formou dotazníkových šetření. Naším výstupem pro zákazníky jsou tak jednak analýzy, výzkumné zprávy a podpůrné materiály pro rozhodování, jednak nastavení efektivního informačního systému pro práci s interními i externími daty včetně predikcí.

Mimo to nás zajímá, jak rozvíjet znalosti a dovednosti našich zákazníků v oblastech cestovního ruchu, marketingu a managementu. K tomu používáme například vlastní originální online výukové kurzy, manažerské hry a simulace.