Manažerské hry

Aktuální nabídka her:

S vývojem počítačových manažerských her, které jsou využívány pro trénink manažerského rozhodování máme již více jak dvacetileté zkušenosti. Naše hry byly prakticky otestovány a jsou úspěšně využívány především v prostředí vysokých škol – mj. na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity, Ekonomické univerzitě v Bratislavě nebo na Slezské univerzitě v Opavě.

Využití manažerských her má ve vzdělávání řadu výhod – účastníci jsou vystaveni podobným situacím jako v případě řízení reálné firmy, což jim přináší zkušenosti. Zároveň je to silně motivující, protože součástí těchto her je interaktivita, soutěžení, týmová spolupráce a propojení se silným realistickým příběhem.

To vše máme ověřeno nejen zkušeností se stovkami zúčastněných studentů, ale i zdokladováno průběžným výzkumem.