SuperMarkéta 2

Simulační hra na řízení střední firmy v odvětví maloobchodu pro jednotlivce i maximálně čtyřčlenné týmy.

Úkolem hráčů je úspěšně řídit firmu provozující supermarket po dobu 5 let (z pohledu rentability i cash-flow), rozhodnutí se nastavují po čtvrtletích.

Trh je v tomto případě rozdělen do tří segmentů a vykazuje sezónní výkyvy, konkurence je generovaná scénářem a poměrně silná (5 konkurentů + nezávislé prodejny).

Jednotlivé týmy, i když hrají souběžně, na sobě vzájemně nezávisí.

Tato hra existuje v českém i anglickém jazyce.