Průzkumy

Máme zkušenosti s realizací rozsáhlých dotazníkových šetření za účasti několika tisíc respondentů a desítek tazatelů, především v oblasti cestovního ruchu, marketingu a školství.

Zaměřujeme se zejména na standardizované průzkumy, takže nemusíte vymýšlet už vymyšlené, průzkum lze provést rychle a je zde vysoká srovnatelnost s již existujícími výsledky (např. pro benchmarking).

Již připravené průzkumy máme například pro:

  • profilování návštěvníků v cestovním ruchu a průzkumy jejich spokojenosti (pro organizace destinačního managementu a obce)
  • profilování zákazníků a průzkumy jejich spokojenosti (pro firmy)
  • zjišťování klimatu ve školách – průzkumy u personálu škol, dětí a rodičů (pro zřizovatele a ředitele škol)

K realizaci průzkumů využíváme jak vlastní síť tazatelů, tak online či tištěné dotazníky.