Vzdělávání

Baví nás rozšiřovat znalosti mezi ostatní. Naše vzdělávací kurzy jsou zaměřeny především na současné a budoucí manažery a odborníky v oblastech marketingu a cestovního ruchu.

Můžete se tedy pod naším vedením ponořit do následujících oblastí:

  • Úvod do marketingu
  • Marketingový výzkum
  • Marketingová komunikace
  • Destinační management a marketing
  • Komunikační a obchodní dovednosti