Vzdělávání

Baví nás rozšiřovat znalosti mezi ostatní. Naše vzdělávací kurzy jsou zaměřeny především na současné a budoucí manažery a odborníky v oblastech marketingu a cestovního ruchu.

Můžete se tedy pod naším vedením ponořit do následujících oblastí:

  • Marketing, marketingový výzkum nebo marketingová komunikace
  • Destinační management a marketing
  • Využití simulací pro podporu manažerského rozhodování
  • Datové analýzy