Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Provozovatelem stránek https://dataseek.eu je DataSeek s.r.o. (IČ 08381216).

Poskytujeme služby firmám i institucím v oblasti zpracování dat – typicky formou dotazníkových šetření týkajících se spokojenosti a profilování zákazníků nebo využití dat již existujících. Tato činnost, včetně zpracování osobních údajů, probíhá v souladu s oborovým kodexem ICC/ESOMAR.

Zároveň nabízíme vzdělávací kurzy a manažerské hry.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Osobní údaje jsou informace, které se týkají konkrétní identifikované osoby nebo které mohou přímo či nepřímo vést k její identifikaci.

V případě průzkumů není rozhodně sběr osobních údajů cílem naší práce, proto je maximum našich průzkumů anonymních. Ale i když se naše výzkumná práce nezaměřuje na osobní údaje, v zájmu zvyšování kvality dat a některých administrativních úkonů je nutné osobní údaje shromažďovat. Předmětem zpracování jsou u nás proto následující kategorie osobních údajů:

  • Sociodemografické údaje: údaje, jako je např. věk, pohlaví, sociální status nebo vzdělání respondenta.
  • Kontaktní údaje: jde o jméno, adresu, telefon či e-mail.

Sociodemografické údaje jsou součástí dat, která získáváme z dotazníků. Jejich zpracování je nezbytné pro provádění výzkumných analýz. Při tvorbě datového souboru a analýzách dat jsou kontaktní údaje vždy odděleny od dat z dotazníků a jsou uchovávány zvlášť.

Tento web sám o sobě neshromažďuje žádné osobní údaje o návštěvnících a shromažďuje pouze data zobrazená na administrační stránce „Profil“ u registrovaných uživatelů. V rámci dalších částí jsou popsány údaje, které shromažďujeme v rámci dílčích nástrojů, které jsou na našem serveru k dispozici.

Průzkumy

Provádíme převážně anonymní dotazníková šetření, která se realizují v elektronické podobě (přes internet), písemné podobě nebo za pomoci osobních rozhovorů s tazateli. Zadavateli obvykle bývají firmy a veřejné instituce. V případě anonymních průzkumů žádné osobní údaje nejsou sdíleny se třetími stranami.

Jak bylo uvedeno výše, získávání osobních údajů není cílem průzkumů, které provádíme. Veškeré shromažďování osobních údajů má jasně daný účel:

  • Výzkumné účely: rekrutace účastníků průzkumů, analýza dat, metodologie výzkumu a možnost statistického zpracování výsledků výzkumu (probíhá na základě poskytnutého souhlasu daného respondenta).
  • Oprávněný zájem správce: kontrola kvality dat a práce tazatelů, zpracovávají se takto kontakty na respondenty, díky nimž můžeme zjistit, zda rozhovor proběhl správně.
  • Vyplácení odměny za účast na průzkumech: probíhá na základě smlouvy, kterou respondent podepisuje.

Do styku s osobními údaji přijdou oprávnění pracovníci, ale také naši tazatelé, protože jsou to často právě oni, kdo osobní údaje sbírá. Každý z našich tazatelů podepsal Etický kodex, v němž se zavazuje k tomu, že neposkytne třetí straně osobní údaje či informace o osobě, s níž provedl rozhovor.

Pokud se v konečné fázi s osobními údaji může setkat také zadavatel výzkumu, jsou o této skutečnosti účastníci výzkumu dopředu informováni a všichni, kdo budou s daty nakládat, jsou zavázáni k tomu, že data mohou použít pouze a jenom pro výzkumný účel a nesmí zpracovávat osobní údaje v něm obsažené pro účely jiné (např. oslovování zákazníků).

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Údaje získané přes kontaktní formuláře na těchto stránkách jsou odesílány jako email, jejich další automatizované zpracování a ukládání neprobíhá.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Pro vyhodnocování chování návštěvníků těchto stránek využíváme nástroj Google Analytics. Inzertní funkce jsou deaktivovány a IP adresy návštěvníků jsou anonymizovány, takže Google Analytics při návštěvě webu nesbírá osobní údaje.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše údaje jsou uloženy u našeho poskytovatele webového prostoru, který je nicméně dále sám nezpracovává:

  • FastComet Inc, Suite 300 – #846, 350 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA (webový server je na území EU)

Veškeré osobní údaje získané během výzkumu jsou zabezpečeně uloženy a mají k nim přístup pouze oprávněné osoby. V rámci naší práce se snažíme omezit předávání osobních údajů, a tak tyto údaje neposkytujeme dále a ošetřujeme je anonymizací nebo pseudonymizací.

Vzhledem k tomu, že data z dotazníkových šetření zpracováváme pouze v anonymizované nebo pseudonymizované podobě, nejsou osobní údaje do souborů výzkumných dat vůbec zařazovány nebo jsou zakódovány tak, aby nebylo možné dotazované osoby identifikovat.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládáme na dobu neurčitou také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Osobní údaje nutné pro kontrolu tazatelů se uchovávají po dobu jednoho roku, poté jsou likvidovány.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Právo na informaci

Každý člověk, o kterém údaje shromažďujeme, má právo na informace o tom, jaké to jsou údaje a k jakému účelu. Pokud má někdo pocit, že s jeho údaji je zacházeno nesprávně, má právo se obrátit na nás či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud si myslíte, že o Vás shromažďujeme nesprávné či neúplné údaje, máte právo na jejich doplnění či opravu.

Právo na přenos osobních údajů

Každý respondent má právo na to, abychom mu jeho osobní údaje, které o něm shromažďujeme, poskytli nebo je poskytli někomu, koho on sám určí.

Právo na odvolání souhlasu

Část osobních údajů, které spravujeme, je získána s přímým souhlasem. Člověk, který tento souhlas dal, má kdykoliv právo ho odvolat. Je důležité vědět, že odvolání souhlasu nemůže mít žádný vliv na zpracování osobních údajů, které proběhlo v době, kdy byl souhlas ještě platný.

Právo na výmaz

Každý má právo požádat o vymazání jeho osobních údajů, pokud jsou shromážděny nebo je s nimi zacházeno protiprávně, nebo pokud již pominul účel, ke kterému byly poskytnuty. My veškeré osobní údaje poté, co je využije k původně oznámenému účelu, mažeme sami.

Právo na omezení zpracování

Pokud máte pocit, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nesprávně či protiprávně, můžete jejich použití blokovat či omezit.

Právo vznášet námitky

Každý má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud nedokážeme, že existují závažné důvody k jejich zpracování, musíme je přestat používat.

Kam posíláme vaše data

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Kontaktní informace

DataSeek s.r.o. (IČ 08381216)

Rybářská 2310/45, 370 10 České Budějovice

info@dataseek.cz

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“).

DataSeek s.r.o. se sídlem Rybářská 2310/45, 370 10 České Budějovice prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává za účelem výzkumu, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. DataSeek s.r.o. vás v souladu s čl. 12 Nařízení EU tímto informoval o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.